UWAGA! Od 01.09.2017r. przedszkole czynne od 5.30 do 18.30. Witamy serdecznie na Naszej Stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami oraz naszą ofertą       

 

 
Informacja dla rodziców

    25 maja wznawiamy działalność Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śl. w ograniczonym zakresie. Ze względów organizacyjnych uruchamiamy w placówce 3 oddziały dla dzieci, w których każdy przyjmie do 10 dzieci. Odziały będą pracować w godzinach od 7.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku. W związku z możliwością skorzystania z zasiłku opiekuńczego prosimy rodziców o rozważenie potrzeby umieszczenia dziecka w przedszkolu, w tym szczególnym czasie.

           Dla rodziców pracujących, którzy deklarują korzystanie z opieki przedszkolnej zamieszczone zostają zasady pobytu dziecka w przedszkolu zawarte w Procedurze zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 obowiązujące w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Ząbkowicach Śl. Prosimy o zapoznanie się z procedurą i złożenie przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola załączników- deklaracji i oświadczenia.

PROCEDURY ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z  COVID-19 W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2 W ZĄBKOWICACH ŚL.

DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

 

 

Z poważaniem

Anna Hanus- dyrektor przedszkola

Dodano 20 Maja 2020
Informacja o wynikach rekrutacji w przedszkolu Publicznym Nr 2 w Ząbkowicach Śl. na rok szkolny 2020/2021
Lista dzieci nowoprzyjętych do przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śl. na rok szkolny 2020/2021

Rocznik 2017
1.Bury Jan
2.Cisak Hubert
3.Kachel Marcel
4.Kramarz Michał
5.Łógowy Sara
6.Nowacki Miłosz
7.Ozga Hanna
8.Panek Nikodem
9.Pańczyk Franciszek
10.Płonka Hanna
11.Romaszewska Zuzanna
12.Pośkowicz Cezary
13.Sidor Zuzanna
14.Stuglik Sofia
15.Tokaruk Alan
16.Tołyż Natalia
17.Wajda Antoni
18.Witwicka Wiktoria
19.Wojtowicz Fabian
20.Zając Kornel

Rocznik 2018
1. Badecka Maja
2. Głowacki Stanisław
3. Lach Filip
4. Ledwoń Aleksander
5. Łańska Maja
6. Pelc Michał

Rocznik 2016
1. Czechowski Szymon
2. Korman Holly
3. Gmur Alan

Rocznik 2015
1.Popko Szymon
2.Stasek Kajetan
3.Szymańska Natalia

Rocznik 2014
1.Dzierża Amelia
2.Romaszewska Oliwia

Rodziców nowoprzyjętych dzieci prosi się o złożenia oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola i uzupełnienie dokumentacji wnioskowej.
Druk dostępny na stronie internetowej przedszkola. Złożenie w placówce po 24 maja 2020 r.

Dodano 10 Maja 2020
Szanowni Państwo!

W związku z nowym Rozporządzeniem  M.E.N. z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwia z dniem 6 maja otwarcie przedszkoli i żłobków. Ostateczną decyzję otworzenia placówek pozostawia samorządom lokalnym i organom prowadzącym. Uruchomienie placówek wiąże się z wprowadzeniem i opracowaniem wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej przez organy prowadzące, dyrektorów, nauczycieli i rodziców – są to trudne wyzwania dla nas wszystkich, wymagające przemyśleń i czasu.

Umożliwienie wsparcia rodziców w opiece nad dziećmi przez Publiczne Przedszkole Nr 2 nie jest możliwe z dniem 6 maja 2020 r.

Otwarcie placówki nastąpi niezwłocznie po dostosowaniu się do wymogów sanitarnych regulujących bezpieczny pobyt dzieci, pracowników przedszkola oraz rodziców, a także  w porozumieniu z organem prowadzącym, jednak nie wcześniej niż 25 maja 2020 r

Przygotowanie bezpiecznych warunków pobytu dzieci, rodziców, nauczycieli i innych pracowników uzależnione jest od opracowania i wdrożenia  procedur  niezbędnych na czas pandemii.

Oprócz prac związanych z przygotowaniem procedur, pracujemy nad zaopatrzeniem przedszkola w niezbędny sprzęt i środki dezynfekcyjne oraz zmianą wyposażenia sal grupowych.

Opracowane procedury będą udostępnione na stronie internetowej.

Dyrektor Anna Hanus

Dodano 10 Maja 2020
Informacja o rekrutacji.

Rodzicu,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną rekrutacja do przedszkola będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śl. należy wysłać na adres: przedszkolepubl2zabkowicesl@interia.pl

Pozostał dokumenty rekrutacyjne można będzie złożyć na miejscu po przywróceniu działalności placówki.

Dodano 25 Marca 2020
UWAGA RODZICE!

W związku z ogłoszonym komunikatem MEN

Przedszkole zawiesza zajęcia wychowawczo- dydaktyczne:

1. w dniach 12-13 marca 2020 r. (czwartek, piątek)– w przedszkolu będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, które nie będą miały zapewnionej opieki w domu,

2. od 16 marca 2020 r.(poniedziałek) do 25 marca 2020 r.(środa) przedszkole będzie zamknięte

Dodano 12 Marca 2020
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca

z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

·         poradni psychologiczno-pedagogicznych;

·         specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

·         młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

·         przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

·         szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

·         szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Dyrektorze,

 ·    zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
2 tygodnie;  

·         12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

·         od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

·         poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;

·         od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

·         poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;

·         możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;

·         w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;

·         uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

·         od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

·         śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 Rodzicu,

·         ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

·         zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

·         jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

·         przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

·         rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

·         śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 Uczniu,

 ·         pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

·         przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

·         odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

·         przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

 Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

·         dziennik elektroniczny;

·         strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

·         mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 ·         Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

·         Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dodano 12 Marca 2020
OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DZIECI


DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

PRZY UL. KRZYWEJ 5

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl.

z a w i a d a m i a,

że od dnia 2 marca do 6 kwietnia 2020 r. prowadzone będą zapisy

do przedszkola dzieci od 3-go do 6-go roku życia

na rok szkolny 2020/ 2021.

Zainteresowanych Rodziców zapraszam codziennie w godzinach pracy przedszkola.

Informacja telefoniczna 74 81 51 530


Serdecznie zapraszamy!!!

Do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 1 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów

  2. Oświadczenie rodzica

  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

  4. Upoważnienie odbioru dziecka

  5. Karta zgłoszenia dziecka
  6. Regulamin rekrutacji

      - załącznik 1

      - załącznik 2

 

 

 

Dodano 10 Marca 2020
Content Management Powered by CuteNews

Archiwum wiadomości

 

 
Dr.Smoke shop